Monthly Archives: Luty 2016

CERTYFIKAT – F-GAZY

Firma Pożarek uzyskała Certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/0005/16 w zakresie instalowania, konserwacji oraz serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Butle od stałych urządzeń gaśniczych a 10 -cio letnie przeglądy UDT

Butle od stałych urządzeń gaśniczych a przeglądy UDT Warto zauważyć, że serwis instalacji gaśniczych jest bardzo często uniwersalny. Dzieje się tak ze względów na obowiązujące przepisy odnośnie systemów gaszenia gazem, które związane są z konserwacją ppoż. Stałe urządzenie gaśnicze, podlegają stałej kontroli i przeglądom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz DTR producenta systemu. Legalizacja UDT zbiorników […]