Monthly Archives: Luty 2016

CERTYFIKAT – F-GAZY

Firma Pożarek uzyskała Certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/0005/16 w zakresie instalowania, konserwacji oraz serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).