Monthly Archives: Marzec 2016

CERTFIKAT DLA PERSONELU – F-GAZ

Dnia 24 marca 2016 r. Uzyskaliśmy Certyfikat dla Personelu Nr FGAZ-O/27/00367/16 w zakresie systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, instalowania, konserwacji oraz serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).  Wydany przez Urząd Dozoru […]

Butle i system pożarnictwa

Legalizacja UDT butli to badania związane z przeprowadzeniem próby cisnieniowej zbiornika oraz sprawdzenia stanu ogolnego butli. Rewizja wewnętrzna oraz zewnetrzna. Legalizacja butli wykonywana jest raz na 10 lat. pod nadzorem Inspektora Urzędu Dozoru Tehnicznego. Badanie potwierdzone jest stosownym protokołem oraz wybitą cehca na butli z data kolejnego badania. Gdy zbiornik przejdzie pozytywnie badania legalizacji UDT otrzymuje dopuszczenie do […]