CERTYFIKAT – F-GAZY

Data: 21 lutego 2016 Dodane przez: Grzegorz Lejwoda w: Bez kategorii

Firma Pożarek uzyskała Certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/0005/16 w zakresie instalowania, konserwacji oraz serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).