Butle i system pożarnictwa

Data: 17 marca 2016 Dodane przez: admin w: Aktualności

Legalizacja UDT butli to badania związane z przeprowadzeniem próby cisnieniowej zbiornika oraz sprawdzenia stanu ogolnego butli. Rewizja wewnętrzna oraz zewnetrzna. Legalizacja butli wykonywana jest raz na 10 lat. pod nadzorem Inspektora Urzędu Dozoru Tehnicznego. Badanie potwierdzone jest stosownym protokołem oraz wybitą cehca na butli z data kolejnego badania. Gdy zbiornik przejdzie pozytywnie badania legalizacji UDT otrzymuje dopuszczenie do dalszej ekzploatacji na kolejne 10 lat. Serwis instalacji gaśniczych to przede wszystkim sprawdzenie poprawności zadziałania całego systemu oraz innych parametrów. Legalizacja butli         z argonitem wymaga szczególnej kontroli, gdyż argon jest w końcu gazem. Wszystkie wspomniane badania wykonuje specjalny serwis zajmujący się tego typu działaniem. Systemy gaszenia gazem to podstawowe narzędzie stosowane w pożarnictwie. Nic więc dziwnego, że taki określony sprzęt, musi spełniać pewne normy inaczej nie może być on w żadnym wypadku dopuszczony do użytku. Przeglądy systemów gaszenia gazem należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz przepisami.