CERTFIKAT DLA PERSONELU – F-GAZ

Data: 30 marca 2016 Dodane przez: Grzegorz Lejwoda w: Bez kategorii

Dnia 24 marca 2016 r. Uzyskaliśmy Certyfikat dla Personelu Nr FGAZ-O/27/00367/16 w zakresie systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, instalowania, konserwacji oraz serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).  Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.